Utbildning för räddning- och säkerhetstjänst Att kunna hantera sitt fordon i terrängen på ett säkert sätt kan ibland betyda skillnaden mellan liv och död. Det är oerhört tillfredställande att kunna delge sina kunskaper till folk i räddningstjänst, militär, sjöräddning och hjälparbetare på svåra uppdrag. De organisationer och mydigheter som har nyttjat mina tjänster är bl a Varbergs och Falkenbergs Räddningstjänst, Livräddarna i Tylösand, Folke Bernadotte Akademin, Farvandsvaesenet i Danmark och Svenska Försvaret.
Terrängkörning för proffs när det verkligen gäller

Copyright © Sundberg & Sundberg AB 2016

Producerad av KAIA Creatives